Sponzoring

Jak je v mnoha firmách dobrým zvykem, snažíme se i my pomáhat tam, kde je potřeba.

Sponzoringová strategie společnosti GARTER je postavena na myšlence podporovat projekty, do kterých jsou přímo zapojeni naši zaměstnanci. Zaměřujeme se na oblast kultury, sportu, vzdělávání a sféru sociální. Upřednostňujeme projekty konané v Olomouckém kraji, především v Šumperku a okolí.

Kromě finanční podpory poskytujeme i věcné dary v podobě našich výrobků na různé maturitní nebo obecní plesy či sportovní akce. Během roku se naše výrobky objeví na přibližně třiceti akcích.

 Žádosti o sponzoring zasílejte na info@garter.cz